За нас

Основач на ВоШтип.Мк

Владимир Димитров

Главен одговорен уредник и менаџмент

Виктор Димитров

Техничка подршка и администрација

Владимир Димитров
Александар Радевски

Дизајн

Владимир Димитров
Александар Радевски
Јован Иванов

Фотографија

Владимир Димитров
Александар Радевски

Автори на вести

Виктор Димитров
Владимир Димитров
Александар Радевски
Елизабета Златановска

ВоШтип.Мк е заштитен бренд на Инфо Медиа – Маркетинг и дизајн студио
*Инфо Медиа Студио не одговара за содржините објавени од страна на авторите. Сите содржини кои нема да кореспондираат со политиката на порталот веднаш се острануваат.